Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 16 november

11 OKT 2014 19:00
WBS hälsar medlemmar välkomna till årsmöte, söndagen den 16 november kl 14:00 i Kajutan. Kaffe, saft och kaka serveras.
 • Skapad: 11 OKT 2014 19:00

Styrelsens förslag till dagordning vid WBS ordinarie årsmöte,
Söndagen den 16 november 2014.

 1. Årsmötet öppnas.

 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet.

 3. Mötets behöriga utlysande.

 4. Fastställande av dagordning.

 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 6. Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera

  mötesprotokollet samt vara rösträknare.

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och

  balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

 8. Revisorernas berättelse.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 10. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.

 11. Fastställande av medlemsavgifter.

 12. Val av:

  a. föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för 1 år. 

  b. Övriga styrelseledamöter på 2 år.

  c. Styrelsesuppleanter på 1 år.

  1. Två revisorer jämte en revisorssuppleant.

  2. tre ledamöter i valberedningen på 1 år, varav en sammankallande.

 13. Årsmötets förslag till val av kommittéer under kommande verksamhetsår.

 14. Stadgeändring, att kallelse till årsmöte inte skall behöva annonseras i HD utan endast på hemsida och i klubbhus.

 15. Övriga förslag som väckts av medlem. (Förslag skall ha inkommit senast 14 dagar före Årsmötet för att behandlas).

 16. Utnämnande av ny hedersmedlem.

 17. Övriga frågor.

 18. Årsmötet avslutas.

Styrelsen 

 

Ladda ner agendan som PDF fil

Skribent: Lennie Timour

fb-logo-web      

Följ oss på sociala medier
____________________________ 

Hyr Kajutan för
Kick-off, årsmöte, företagsevent, föreningsmöte?

Är du intresserad av att hyra Kajutan?
Läs mer här >

WBS-medlemsbanner

Wikens Båtselskap i samverkan med Skåneidrotten

SI_logo_stor

svenskasjo_190x158

 

Postadress:
Wikens BS - Segling
Box 61
26303 Viken

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info